Kiracılara bilgi

Kiralamış olduğunuz konutunuzla ilgili probleminiz varsa, veya sadece kiracı olarak haklarınız yönünde bilgi ve tavsiyeye ihtiyaç duyuyorsanız:
Biz yardım edebiliriz.

Biz kiracıları koruma derneğiyiz ve yerimiz şehir merkezinde, Sonnenstr. 10 numaradadır. Kiracılara problemlerinin çözümünde yardım hizmeti veriyoruz. Problemlerinizin çözümü ve bizim size nasıl yardım edebileceğimiz hakkında daha geniş bilgi edinmek için, üyelik, aidat ve hizmetlerimiz hakkında bütün informasyonları kapsıyan broşürümüzü isteyiniz (sadece Almanca mevcuttur).

Kolayca üye olabilirsiniz:

MİETERVEREİN München e. V. derneğine üye olmak isterseniz:

 • Üyelik dilekçe formunu (Beitrittserklärung) print edin
 • Tam olarak doldurunuz
 • Bizzat imzalayınız
 • Mieterverein’a yollayınız veya götürüp veriniz.
 • Birkaç gün içinde üyelik kimliğiniz size posta yoluyla gönderilecektir.

Mieterverein Münih e. V. derneğine 18-den gün almış (reşit) her özel kişi kiracılık sıfatıyla üye olabilir (asıl üye). Aidatımız senede 108,– EURO, artı 15,– EURO kayıt parasıdır. Detaylı bilgi için büromuza başvurabilir veya broşürümüze bakabilirsiniz.

Iki yil sonra üyelik ücreti 95 € ya indiriliyor.

Üye olduktan sonra hukuk danışmanlarımızdan alacağınız randevuya hazırlık:

 • Büromuza baş vurarak mutlaka randevu alınız.
 • Almancanız yeterli değil ise, randevuya size tercümanlık edecek bir kişinin eşliğinde geliniz.
 • Konuyla ilgili bütün dokümanların fotokopyesini dosyanıza eklenmesi için beraberinizde getiriniz.
 • Radevuya vaktinde geliniz ki, sizden sonra gelenler beklemesin.

İrtibat telefonumuz:

Her gün saat 9:00 – 12:30 arası
Ayrıca, Pazartesi, Salı ve Perşembe saat 13:30 – 18:00
089 / 55 21 43 – 0

Çok ilgi çeken sorular:

Kira kontratının yazılı türde olması şart mı?
Hayır. Sadece bir konut sınırlı bir vakit için (bir seneden fazla) kiralanırsa, o zaman yazılı bir kontrat şarttır. Günümüzde hemen hemen bütün ev sahipleri yazılı kira kontratı yaparlar. Her iki tarafın da (ev sahibi ile kiracının) bu kontratın kopyesini alma hakkı vardır. Bizden standart kira kontrat formlarını temin edebilirsiniz.

Kira kontratlarının çeşitli türleri varmıdır?
Bir evin veya dairenin belli bir süre için veya süresiz kiralanması mümkündür. Genelde konutlar süresiz olarak kiraya verilir. Böyle süresiz kira anlaşmasının sona erdirilebilmesi için, kiracı veya ev sahibi tarafından çıkış verilmesi gerekir. Ev sahibi çıkış verme nedenini açıkça bildirmeye mecburdur. Süreli bir kontrat belli bir vakit için (mesalâ 3 senelik) yapılır ve bu süre bitmeden sona erdirilemez, istisnalar her iki tarafın anlaşması veya bazı olağanüstü mazeret gösterilmesidir. 1. Eylül 2001 tarihinden itibaren, süreli bir kontrat ancak neden süre konulduğu kontratta açık belirtildiği takdirde geçerlidir (mesalâ ev sahibi kendi taşınmak ister).

Depozit nedir?
Depozit, ev sahibinin kiracıdan teminat olarak talebedebileceği paradır. En çok üç aylık kira bedeli kadar olabilir.

Depozitle ne yapılır?
Kanun hükümlerine göre, ev sahibi depoziti bir bankaya, kendi servetinden ayrı yatırmaya mecburdur. Kira anlaşmasının bitiminde, eğer kiracı kiralarını ödemiş ve kiraladığı evde hasar veya ödenmesi gereken başka borç bırakmadıysa, depozit faiziyle birlikte kiracıya geri ödenir. Fakat kiracı borç veya hasar bıraktıysa, ev sahibi depozitin bir kısmını veya hepsini istiyebilir.

Ne kadar kira talebedilebilinir?
Normalinde kira aylık olarak, bir ay öncesinden ödenir. Yani ilk kira, kira ilişkisinin başlamasıyla ödenir ve kira süresi boyunca, her ayın başında gönderilir. Ödedikleri kiranın oturdukları muhitteki emsal kiralardan bariz şekilde yüksek olduğundan şüphelenen kiracıların bize danışmalarında fayda vardır.

Kira yükseltilirken uyulması gereken süreler hangileridir?(Mieterhöhung)
Süresiz kira anlaşmalarında ev sahibinin kira arttırımını en az iki ay önceden, yazılı şekilde bildirmesi gerekir. Ev sahibi kira arttırım talebine sebep göstermeye mecburdur. Kira arttırımı, kontratın başlangıcından veya son arttırmadan en az 12 ay geçtikten sonra yapılabilir. Ayrıca arttırılan kira, 3 sene önce ödenen kiranın 20 % sini ve mahalli kira miktarını geçmemeli (Mietspiegel).

Kiracılıktan çıkış (Kündigung):
Süresiz bir kira kontratında kiracı veya ev sahibi, en az üç ay öncesinden yazılı şekilde çıkış verme süresine uymak zorundadır. 1 Haziran 2005 senesinden itibaren, hemen hemen bütün kontratlarda, kiracılar üç ay öncesinden çıkış verebilir.Ev sahipleri ise aşağıdaki süreclere uymak zorundadır:

5 yıllık kiracıya

3 ay öncesinden çıkış

5 yıldan daha çok oturmuş kiracıya

6 ay öncesinden çıkış

8 yıldan daha çok oturmuş kiracıya

9 ay öncesinden çıkış

Tamir ve bakım (Reparaturen und Instandhaltung):
Ev sahipleri evin bakımından mesuldur. Kiracılar ise kendilerinin veya misafirlerinin -istiyerek veya dikkatsizce davranarak- verdiği herhangi bir hasardan sorumludur. Kiracıların evde yapılması gereken tamirleri derhal ev sahiplerine bildirmeleri mecburidir. Kiracı evdeki hasar tamir edilmedigi takdirde ödeyecegi kirayı azaltabilir.

Bunun dışında başka hak ve yükümlülükler varmıdır?
Evet, kanun mesalâ şunları kapsamaktadır:

 • yan masraflar, kalorifer gibi..
 • kiralanmış konutun satılması
 • komisyoncu payı
 • evin içindeki yenilemeler (boya, badana gibi tamirler)

ev sahinin eve girme hakkı
ve daha başkaları
Biz, size kiracı olarak haklarınız yönünde bilgi ve tavsiyeler verebiliriz. Ev sahibinizle olan herhangi bir anlaşmazlığın çözümünde de yardımcı olabiliriz. Üyelik için müracaat ediniz, kiracılıkta karşılaşacağınız problemlerle biz ilgilenelim.

 
Hier erreichen Sie uns